Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat de SOM ENERGIA, SCCL (en endavant SOM ENERGIA), amb NIF nº F55091367 i domicili a C/ Pic de Peguera, 11, 17003, Girona i Inscrita al Registre de Cooperatives de Girona, Full 13936 Inscripció 1ª. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al telèfon +34 972 183 386 o per correu electrònic a info@somenergia.coop o somenergia@delegado-datos.com.  

En aquesta pàgina web (en endavant, la “Web”) participen i col·laboren activament les següents cooperatives: COOPDEVS TREBALL SCCLEPI ENERGIA POR LA IGUALDAD SCCLSOM MOBILITAT, SCCLARKENOVA SCCL, SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCL, i TANDEM GO SCCL

Aquesta Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.L’accés a la nostra pàgina Web per part de la persona usuària és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegeixi detingudament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, hauria d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte en relació a aquestes.

El subministrament de dades personals i la compra de productes i serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys o, en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de SOM ENERGIA, COOPDEVS, EPI, SOM MOBILITAT, ARKENOVA, SUNO, TANDEM GO o de tercers dels quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular. 

SOM ENERGIA, COOPDEVS, EPI, SOM MOBILITAT, ARKENOVA, SUNO I TANDEM GO son marques registrades, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització. 

L’establiment d’enllaços a la Web no confereix cap dret sobre aquesta. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la Web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci. 

SOM ENERGIA, COOPDEVS, EPI, SOM MOBILITAT, ARKENOVA, SUNO I TANDEM GO queden exonerades de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers a la Web.

Està absolutament prohibida la imitació tant total com parcial de la Web.

Condicions d’accés i ús

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre previ. No obstant, determinats serveis, accedir a les plataformes de participació o a l’oficina virtual son d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver realitzat un procés de registre, haver complimentat formularis amb dades personals i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web. 

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe i les normes d’ordre públic a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

La PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web. En definitiva, qualsevol tipus d’acció que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que SOM ENERGIA, no es fa responsable d’aquests, sense perjudici que intentarà, en la mesura que sigui possible, vetllar per la seva legalitat.

SOM ENERGIA es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús.

Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de SOM ENERGIA, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través de la Web requereix una edat mínima de 14 anys i/o disposar de capacitat jurídica suficient per contractar, així com l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

La PERSONA USUÀRIA serà l’única responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a les Corresponsables o a qualsevol tercer per complimentar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplerts, no actualitzades i/o amb dades de tercers sense comptar amb el seu consentiment.

Responsabilitats

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, SOM ENERGIA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que LA PERSONA USUARA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, excepte el regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa SOM ENERGIA no es responsabilitzen per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que les parts acordin o, els que legalment corresponguin.

Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades amb data 15/09/2022. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.