comunitats-energètiques

Comunitats Energètiques per empreses i/o indústries

Les Comunitats Energètiques per a empreses produeixen, comparteixen i utilitzen serveis energètics renovables

comunitats-energètiques

Comunitats Energètiques per empreses i/o indústries

Les Comunitats Energètiques per a empreses produeixen, comparteixen i utilitzen serveis energètics renovables

Troba la Comunitat Energètica
per a la teva empresa i/o indústria

Ja pots sumar la teva empresa o entitat a la Comunitat Energètica més propera


Per què és important una Comunitat Energètica per a la teva empresa o indústria?

Que la teva empresa formi part d’una Comunitat Energètica et pot aportar molts avantatges

comunitats-energètiques
Beneficis econòmic-financers

Facilita les economies d’escala, optimitzant els recursos, capacitats i excedents de cada empresa, oferint un preu just i transparent per reduir la incertesa del model energètic actual. Facilita l’accés a finançament i subvencions i impulsa un marc jurídic on la presa de decisions i la propietat es comparteix entre totes les empreses.

comunitats-energètiques
Beneficis ambientals

Dona empenta a les fites necessàries cap a la transició energètica de les empreses. Facilita que realitzin accions alineades amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, aconseguint reduir les emissions de CO₂ en els polígons industrials.

comunitats-energètiques
Beneficis socials

Crea comunitat enfortint l’economia local i circular del territori; i contribueix a la democratització de la producció, l’accés i l’ús d’energia verda així com la involucració dels agents econòmics i empresarials del territori.

Per què és important una Comunitat Energètica per a la teva empresa o indústria?

Que la teva empresa formi part d’una Comunitat Energètica et pot aportar molts avantatges

comunitats-energètiques
Beneficis econòmic-financers

Facilita les economies d’escala, optimitzant els recursos, capacitats i excedents de cada empresa, oferint un preu just i transparent per reduir la incertesa del model energètic actual. Facilita l’accés a finançament i subvencions i impulsa un marc jurídic on la presa de decisions i la propietat es comparteix entre totes les empreses.

comunitats-energètiques
Beneficis ambientals

Dona empenta a les fites necessàries cap a la transició energètica de les empreses. Facilita que realitzin accions alineades amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, aconseguint reduir les emissions de CO₂ en els polígons industrials.

comunitats-energètiques
Beneficis socials

Crea comunitat enfortint l’economia local i circular del territori; i contribueix a la democratització de la producció, l’accés i l’ús d’energia verda així com la involucració dels agents econòmics i empresarials del territori.

Serveis que ofereixen
les Comunitats Energètiques

Descobreix tots els serveis energètics i participatius que pot oferir
una Comunitat Energètica

comunitats-energètiques
Generació renovable comunitària

Energia fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biogàs o biomassa, entre altres.

Veure guia del servei

comunitats-energètiques
Mobilitat sostenible

Foment de mobilitat sostenible i compartida (cotxes, bicicletes, furgonetes elèctriques…).

Veure guia del servei

comunitats-energètiques
Eficiència
energètica

Millora dels aïllaments d’edificis, electrodomèstics o
maquinària més eficient.

comunitats-energètiques
Formació
ciutadana

Aprenentatge i conscienciació en qüestions energètiques,
mediambientals i socials.

comunitats-energètiques
Energia tèrmica
i climatització

Sistemes renovables (geotèrmia, aerotèrmia, biomassa…) a partir de propostes col·lectives.

comunitats-energètiques
Compres
col·lectives

Llenya, plaques fotovoltaiques, sistemes d’aerotèrmia, calderes de biomassa, entre d’altres.

comunitats-energètiques
Subministrament d’energia 100% renovable

El subministrament d’energia 100% renovable és un dels principals objectius de la Comunitat.

comunitats-energètiques
Emancipació
i transformació

Abandonarem la dependència de les grans empreses que conformen l’oligopoli energètic.

Casos d’èxit

Les Comunitats Energètiques que ens inspiren

Experiències

Les pioneres ens comparteixen les seves vivències

“Tota l’experiència de Som Comunitats ens ajuda a poder impulsar la Comunitat Energètica. Per poder-nos consolidar ens ha anat molt bé tot l’acompanyament que hem rebut”.

Abigail Jiménez

Som Comunitat Energètica del Barcelonès (Guinardó, Barcelona)

“Aquest camí no l’hem de fer sols i en aquest sentit, Som Comunitats ens ajuda a estar connectats amb comunitats de Terres de l’Ebre i també a escala nacional”

Vicenç Alegre

Comunitat Energètica SolFlix (Ribera d’Ebre)

“Som Comunitats ens ha ajudat amb l’assessorament per la constitució de la Comunitat Energètica. Que de manera col·lectiva puguem veure les necessitats que tenim i com ho podem resoldre conjuntament és molt necessari”.

Marc Poy

Comunitat Energètica Ulldecona (Montsià)

Preguntes freqüents

Hem recollit les preguntes més habituals que ens arriben de les persones particulars que volen formar part de Comunitats Energètiques

Les Comunitats Energètiques són organitzacions formades per diferents agents (persones, comerços, entitats, entre d’altres) d’un mateix territori que s’agrupen de manera participativa i democràtica per produir energia verda local (elèctrica, tèrmica…) i poder fer servir aquesta energia per al seu ús quotidià (a casa, a la feina, al cotxe… ). El gran valor afegit que aporten les Comunitats Energètiques de l’economia social és que la propietat dels serveis energètics i l’ús que se’n fa són propietat de les persones que en forma part.

Perquè una Comunitat Energètica sigui considerada com a tal cal que els membres que en formen part s’agrupin sota una fórmula jurídica concreta que permeti la participació oberta i voluntària de les persones sòcies. Per aquest motiu, les fórmules jurídiques de l’economia social (cooperatives i associacions) són figures que es poden adoptar i que vetllen per generar dinàmiques que transformen la manera de produir i utilitzar recursos energètics. La propietat de la Comunitat Energètica és de les persones sòcies (físiques i/o jurídiques) i generen un impacte transformador de caràcter social, ambiental al territori.

Per generar energia verda local, en funció de les capacitats dels agents i del territori, es poden fer servir les següents fonts de producció energètica: 

 • Energia fotovoltaica a través d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Gràcies a la nova normativa que regula l’autogeneració d’energies renovables, l’energia elèctrica que es generi es compartirà directament entre diversos punts de subministrament en un radi de 500 metres ampliable a 2.000 metres en el cas que s’utilitzi exclusivament tecnologia fotovoltaica que alhora estigui ubicada completament en una o diverses cobertes, en sòl industrial o en estructures l’objectiu principal de les quals no sigui la generació d’electricitat. Per superar aquesta distància de 500 o 2.000 metres, cal implementar sistemes virtuals alternatius d’assignació de l’energia generada més complexos i amb majors costos.
 • Generació elèctrica renovable a partir de parcs fotovoltaics, energia eòlica o centrals de biogàs per vendre la llum a la xarxa d’electricitat i gaudir d’un conveni amb l’empresa comercialitzadora que s’esculli.
 • Xarxes de calor d’escalfament generada a partir de recursos orgànics del territori que permeten oferir calefacció i aigua calenta .
 • Energia eòlica.

Aquesta energia pot tenir un ús domèstic, d’empreses, d’equipaments municipals, de mobilitat i càrrega de cotxes elèctrics, entre altres. A més a més, les Comunitats Energètiques poden oferir serveis d’assessorament sobre eficiència energètica, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.). 

Poden intervenir-hi multiplicitat d’actors. Cada un d’aquests actors, assumirà la funció que la Comunitat Energètica haurà acordat (en funció del marc competencial i legal). Alguns dels principals actors que s’identifiquen són: la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. La participació sempre és oberta i voluntària.

Els beneficis d’una Comunitat Energètica són:

 • Ambientals: es generen serveis energètics de quilòmetre zero que es produeixen i consumeixen en l’àmbit local. Les Comunitats Energètiques contribueixen a reduir les emissions de C02 a través de la producció d’energia verda i renovable.
 • Socials: són un mecanisme per democratitzar el model energètic. Amb les Comunitats Energètiques garantim l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i treballem per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. Per altra banda, les Comunitats Energètiques empoderen les persones que hi participen, ja que són elles les propietàries de l’energia i participen en la presa de decisions, promovent relacions de veïnatge que enforteixen les comunitats locals.
 • Econòmics: amb les Comunitats Energètiques podem reduir l’import mensual dels consums energètics i a la vegada generar riquesa al territori de la mateixa Comunitat Energètica, ja que s’aposta per treballar amb agents locals.

Preguntes freqüents

Hem recollit les preguntes més habituals que ens arriben de les persones particulars que volen formar part de Comunitats Energètiques

Les Comunitats Energètiques són organitzacions formades per diferents agents (persones, comerços, entitats, entre d’altres) d’un mateix territori que s’agrupen de manera participativa i democràtica per produir energia verda local (elèctrica, tèrmica…) i poder fer servir aquesta energia per al seu ús quotidià (a casa, a la feina, al cotxe… ). El gran valor afegit que aporten les Comunitats Energètiques de l’economia social és que la propietat dels serveis energètics i l’ús que se’n fa són propietat de les persones que en forma part.

Perquè una Comunitat Energètica sigui considerada com a tal cal que els membres que en formen part s’agrupin sota una fórmula jurídica concreta que permeti la participació oberta i voluntària de les persones sòcies. Per aquest motiu, les fórmules jurídiques de l’economia social (cooperatives i associacions) són figures que es poden adoptar i que vetllen per generar dinàmiques que transformen la manera de produir i utilitzar recursos energètics. La propietat de la Comunitat Energètica és de les persones sòcies (físiques i/o jurídiques) i generen un impacte transformador de caràcter social, ambiental al territori.

Per generar energia verda local, en funció de les capacitats dels agents i del territori, es poden fer servir les següents fonts de producció energètica: 

 • Energia fotovoltaica a través d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Gràcies a la nova normativa que regula l’autogeneració d’energies renovables, l’energia elèctrica que es generi es compartirà directament entre diversos punts de subministrament en un radi de 500 metres ampliable a 2.000 metres en el cas que s’utilitzi exclusivament tecnologia fotovoltaica que alhora estigui ubicada completament en una o diverses cobertes, en sòl industrial o en estructures l’objectiu principal de les quals no sigui la generació d’electricitat. Per superar aquesta distància de 500 o 2.000 metres, cal implementar sistemes virtuals alternatius d’assignació de l’energia generada més complexos i amb majors costos.
 • Generació elèctrica renovable a partir de parcs fotovoltaics, energia eòlica o centrals de biogàs per vendre la llum a la xarxa d’electricitat i gaudir d’un conveni amb l’empresa comercialitzadora que s’esculli.
 • Xarxes de calor d’escalfament generada a partir de recursos orgànics del territori que permeten oferir calefacció i aigua calenta .
 • Energia eòlica.

Aquesta energia pot tenir un ús domèstic, d’empreses, d’equipaments municipals, de mobilitat i càrrega de cotxes elèctrics, entre altres. A més a més, les Comunitats Energètiques poden oferir serveis d’assessorament sobre eficiència energètica, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.). 

Poden intervenir-hi multiplicitat d’actors. Cada un d’aquests actors, assumirà la funció que la Comunitat Energètica haurà acordat (en funció del marc competencial i legal). Alguns dels principals actors que s’identifiquen són: la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. La participació sempre és oberta i voluntària.

Els beneficis d’una Comunitat Energètica són:

 • Ambientals: es generen serveis energètics de quilòmetre zero que es produeixen i consumeixen en l’àmbit local. Les Comunitats Energètiques contribueixen a reduir les emissions de C02 a través de la producció d’energia verda i renovable.
 • Socials: són un mecanisme per democratitzar el model energètic. Amb les Comunitats Energètiques garantim l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i treballem per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. Per altra banda, les Comunitats Energètiques empoderen les persones que hi participen, ja que són elles les propietàries de l’energia i participen en la presa de decisions, promovent relacions de veïnatge que enforteixen les comunitats locals.
 • Econòmics: amb les Comunitats Energètiques podem reduir l’import mensual dels consums energètics i a la vegada generar riquesa al territori de la mateixa Comunitat Energètica, ja que s’aposta per treballar amb agents locals.