comunitats-energètiques

Comunitats Energètiques per a l’administració pública

Ajuntaments, consells comarcals i diputacions també poden sumar-se a les Comunitats Energètiques

comunitats-energètiques

Comunitats Energètiques per a l’administració pública

Ajuntaments, consells comarcals i diputacions també poden sumar-se a les Comunitats Energètiques

Troba la Comunitat Energètica
de la teva zona per apuntar-t’hi

Ja pots apuntar-te a la Comunitat Energètica com administració pública


Quins beneficis obté l’administració pública de participar o impulsar una Comunitat Energètica

Ajudar a impulsar i formar-ne part des de l’administració pública a una Comunitat Energètica pot aportar molts avantatges.

comunitats-energètiques
Beneficis socials

Involucrar a la ciutadania i empreses per guanyar autonomia en la presa de decisions sobre el model energètic que volen impulsar al territori, sense deixar fora a ningú. Donar suport a mesures d’eficiència energètica per optimitzar la demanda energètica.

comunitats-energètiques
Beneficis econòmics

Fomentar la creació d’ocupació i estimular el desenvolupament de negocis locals relacionats directament o indirectament amb el sector de les renovables i serveis energètics. Facilitar l’accés a finançament i subvencions amb un marc jurídic on la presa de decisions i la propietat es comparteix entre totes les persones membres.

comunitats-energètiques
Beneficis ambientals i de salut

Oferir una alternativa neta, local, segura i cada vegada més rendible per la generació i consum d’energia verda. Contribuir a la reducció d’emissions de gasos contaminants que tan lesius són per a la salut. Generar un canvi de model que tindrà impacte en les generacions actuals i les futures.

Quins beneficis obté l’administració pública de participar o impulsar una Comunitat Energètica

Ajudar a impulsar i formar-ne part des de l’administració pública a una Comunitat Energètica pot aportar molts avantatges.

comunitats-energètiques
Beneficis socials

Involucrar a la ciutadania i empreses per guanyar autonomia en la presa de decisions sobre el model energètic que volen impulsar al territori, sense deixar fora a ningú. Donar suport a mesures d’eficiència energètica per optimitzar la demanda energètica.

comunitats-energètiques
Beneficis econòmics

Fomentar la creació d’ocupació i estimular el desenvolupament de negocis locals relacionats directament o indirectament amb el sector de les renovables i serveis energètics. Facilitar l’accés a finançament i subvencions amb un marc jurídic on la presa de decisions i la propietat es comparteix entre totes les persones membres.

comunitats-energètiques
Beneficis ambientals i de salut

Oferir una alternativa neta, local, segura i cada vegada més rendible per la generació i consum d’energia verda. Contribuir a la reducció d’emissions de gasos contaminants que tan lesius són per a la salut. Generar un canvi de model que tindrà impacte en les generacions actuals i les futures.

Serveis que ofereixen
les Comunitats Energètiques

Descobreix tots els serveis energètics i participatius que pot oferir
una Comunitat Energètica

comunitats-energètiques
Generació renovable comunitària

Energia fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biogàs o biomassa, entre altres.

Veure guia del servei

comunitats-energètiques
Mobilitat sostenible

Foment de mobilitat sostenible i compartida (cotxes, bicicletes, furgonetes elèctriques…).

Veure guia del servei

comunitats-energètiques
Eficiència
energètica

Millora dels aïllaments d’edificis, electrodomèstics o
maquinària més eficient.

comunitats-energètiques
Formació
ciutadana

Aprenentatge i conscienciació en qüestions energètiques,
mediambientals i socials.

comunitats-energètiques
Energia tèrmica
i climatització

Sistemes renovables (geotèrmia, aerotèrmia, biomassa…) a partir de propostes col·lectives.

comunitats-energètiques
Compres
col·lectives

Llenya, plaques fotovoltaiques, sistemes d’aerotèrmia, calderes de biomassa, entre d’altres.

comunitats-energètiques
Subministrament d’energia 100% renovable

El subministrament d’energia 100% renovable és un dels principals objectius de la Comunitat.

comunitats-energètiques
Emancipació
i transformació

Abandonarem la dependència de les grans empreses que conformen l’oligopoli energètic.

Casos d’èxit

Les Comunitats Energètiques que ens inspiren

Experiències

Aquestes són les opinions i vivències de persones implicades en l’impuls de Comunitats Energètiques

“L’existència de Comunitats Energètiques empoderen la ciutadania i els mateixos ajuntaments. Si volem fer una transició energètica les Comunitats Energètiques són una peça fonamental”.

Lluís Vidal

Regidor d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Manresa

“Les Comunitats Energètiques aporten una multiplicitat d’impactes positius als municipis i barris de les ciutats que van molt més enllà de la generació d’energia. Generar comunitat és generar projectes d’ajuda mútua”.

Juli Silvestre

Director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives

“Aquest camí no l’hem de fer sols i en aquest sentit, Som Comunitats ens ajuda a estar connectats amb comunitats de Terres de l’Ebre i també a escala nacional”.

Sílvia Garcia

Comunitat Energètica Santa Maria de Palautordera i Comunitat Energètica de Sant Celoni (Vallès Oriental)

Preguntes freqüents

Hem recollit les preguntes més habituals que ens arriben de les persones particulars que volen formar part de Comunitats Energètiques

Les Comunitats Energètiques són organitzacions formades per diferents agents (persones, comerços, entitats, entre d’altres) d’un mateix territori que s’agrupen de manera participativa i democràtica per produir energia verda local (elèctrica, tèrmica…) i poder fer servir aquesta energia per al seu ús quotidià (a casa, a la feina, al cotxe… ). El gran valor afegit que aporten les Comunitats Energètiques de l’economia social és que la propietat dels serveis energètics i l’ús que se’n fa són propietat de les persones que en forma part.

Perquè una Comunitat Energètica sigui considerada com a tal cal que els membres que en formen part s’agrupin sota una fórmula jurídica concreta que permeti la participació oberta i voluntària de les persones sòcies. Per aquest motiu, les fórmules jurídiques de l’economia social (cooperatives i associacions) són figures que es poden adoptar i que vetllen per generar dinàmiques que transformen la manera de produir i utilitzar recursos energètics. La propietat de la Comunitat Energètica és de les persones sòcies (físiques i/o jurídiques) i generen un impacte transformador de caràcter social, ambiental al territori.

Per generar energia verda local, en funció de les capacitats dels agents i del territori, es poden fer servir les següents fonts de producció energètica: 

 • Energia fotovoltaica a través d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Gràcies a la nova normativa que regula l’autogeneració d’energies renovables, l’energia elèctrica que es generi es compartirà directament entre diversos punts de subministrament en un radi de 500 metres ampliable a 2.000 metres en el cas que s’utilitzi exclusivament tecnologia fotovoltaica que alhora estigui ubicada completament en una o diverses cobertes, en sòl industrial o en estructures l’objectiu principal de les quals no sigui la generació d’electricitat. Per superar aquesta distància de 500 o 2.000 metres, cal implementar sistemes virtuals alternatius d’assignació de l’energia generada més complexos i amb majors costos.
 • Generació elèctrica renovable a partir de parcs fotovoltaics, energia eòlica o centrals de biogàs per vendre la llum a la xarxa d’electricitat i gaudir d’un conveni amb l’empresa comercialitzadora que s’esculli.
 • Xarxes de calor d’escalfament generada a partir de recursos orgànics del territori que permeten oferir calefacció i aigua calenta .
 • Energia eòlica.

Aquesta energia pot tenir un ús domèstic, d’empreses, d’equipaments municipals, de mobilitat i càrrega de cotxes elèctrics, entre altres. A més a més, les Comunitats Energètiques poden oferir serveis d’assessorament sobre eficiència energètica, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.). 

Poden intervenir-hi multiplicitat d’actors. Cada un d’aquests actors, assumirà la funció que la Comunitat Energètica haurà acordat (en funció del marc competencial i legal). Alguns dels principals actors que s’identifiquen són: la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. La participació sempre és oberta i voluntària.

Els beneficis d’una Comunitat Energètica són:

 • Ambientals: es generen serveis energètics de quilòmetre zero que es produeixen i consumeixen en l’àmbit local. Les Comunitats Energètiques contribueixen a reduir les emissions de C02 a través de la producció d’energia verda i renovable.
 • Socials: són un mecanisme per democratitzar el model energètic. Amb les Comunitats Energètiques garantim l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i treballem per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. Per altra banda, les Comunitats Energètiques empoderen les persones que hi participen, ja que són elles les propietàries de l’energia i participen en la presa de decisions, promovent relacions de veïnatge que enforteixen les comunitats locals.
 • Econòmics: amb les Comunitats Energètiques podem reduir l’import mensual dels consums energètics i a la vegada generar riquesa al territori de la mateixa Comunitat Energètica, ja que s’aposta per treballar amb agents locals.

Preguntes freqüents

Hem recollit les preguntes més habituals que ens arriben de les persones particulars que volen formar part de Comunitats Energètiques

Les Comunitats Energètiques són organitzacions formades per diferents agents (persones, comerços, entitats, entre d’altres) d’un mateix territori que s’agrupen de manera participativa i democràtica per produir energia verda local (elèctrica, tèrmica…) i poder fer servir aquesta energia per al seu ús quotidià (a casa, a la feina, al cotxe… ). El gran valor afegit que aporten les Comunitats Energètiques de l’economia social és que la propietat dels serveis energètics i l’ús que se’n fa són propietat de les persones que en forma part.

Perquè una Comunitat Energètica sigui considerada com a tal cal que els membres que en formen part s’agrupin sota una fórmula jurídica concreta que permeti la participació oberta i voluntària de les persones sòcies. Per aquest motiu, les fórmules jurídiques de l’economia social (cooperatives i associacions) són figures que es poden adoptar i que vetllen per generar dinàmiques que transformen la manera de produir i utilitzar recursos energètics. La propietat de la Comunitat Energètica és de les persones sòcies (físiques i/o jurídiques) i generen un impacte transformador de caràcter social, ambiental al territori.

Per generar energia verda local, en funció de les capacitats dels agents i del territori, es poden fer servir les següents fonts de producció energètica: 

 • Energia fotovoltaica a través d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Gràcies a la nova normativa que regula l’autogeneració d’energies renovables, l’energia elèctrica que es generi es compartirà directament entre diversos punts de subministrament en un radi de 500 metres ampliable a 2.000 metres en el cas que s’utilitzi exclusivament tecnologia fotovoltaica que alhora estigui ubicada completament en una o diverses cobertes, en sòl industrial o en estructures l’objectiu principal de les quals no sigui la generació d’electricitat. Per superar aquesta distància de 500 o 2.000 metres, cal implementar sistemes virtuals alternatius d’assignació de l’energia generada més complexos i amb majors costos.
 • Generació elèctrica renovable a partir de parcs fotovoltaics, energia eòlica o centrals de biogàs per vendre la llum a la xarxa d’electricitat i gaudir d’un conveni amb l’empresa comercialitzadora que s’esculli.
 • Xarxes de calor d’escalfament generada a partir de recursos orgànics del territori que permeten oferir calefacció i aigua calenta .
 • Energia eòlica.

Aquesta energia pot tenir un ús domèstic, d’empreses, d’equipaments municipals, de mobilitat i càrrega de cotxes elèctrics, entre altres. A més a més, les Comunitats Energètiques poden oferir serveis d’assessorament sobre eficiència energètica, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.). 

Poden intervenir-hi multiplicitat d’actors. Cada un d’aquests actors, assumirà la funció que la Comunitat Energètica haurà acordat (en funció del marc competencial i legal). Alguns dels principals actors que s’identifiquen són: la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. La participació sempre és oberta i voluntària.

Els beneficis d’una Comunitat Energètica són:

 • Ambientals: es generen serveis energètics de quilòmetre zero que es produeixen i consumeixen en l’àmbit local. Les Comunitats Energètiques contribueixen a reduir les emissions de C02 a través de la producció d’energia verda i renovable.
 • Socials: són un mecanisme per democratitzar el model energètic. Amb les Comunitats Energètiques garantim l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i treballem per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. Per altra banda, les Comunitats Energètiques empoderen les persones que hi participen, ja que són elles les propietàries de l’energia i participen en la presa de decisions, promovent relacions de veïnatge que enforteixen les comunitats locals.
 • Econòmics: amb les Comunitats Energètiques podem reduir l’import mensual dels consums energètics i a la vegada generar riquesa al territori de la mateixa Comunitat Energètica, ja que s’aposta per treballar amb agents locals.