Recull de recursos
per crear una COMUNITAT
i passar a l’acció ENERGÈTICA

Fruit de l’experiència acompanyant diverses Comunitats Energètiques arreu del territori, hem elaborat les següents guies temàtiques per ajudar a conèixer millor què són, els seus objectius, funcionament i casos reals. Esperem que aquestes guies us puguin ser d’utilitat.

Guia 1

Què són
les Comunitats Energètiques

Són agrupacions de persones particulars, entitats, ajuntaments i/o petites i mitjanes empreses organitzades principalment en forma de cooperatives o associacions. S’uneixen per generar, gestionar i utilitzar energia 100% renovable d’una forma inclusiva, democràtica, descentralitzada i en mans dels membres que en formen part. Anteposen de forma clara i transparent la millora social i ambiental als guanys financers. Ens vols conèixer més aspectes bàsics?

GUIA 2

Com iniciar una Comunitat Energètica

Expliquem les diferents fases per començar una Comunitat Energètica, tant des de la dimensió comunitària com de la dimensió energètica. El disseny i la constitució d’una Comunitat Energètica dins l’economia social ha de ser un procés participatiu, obert, democràtic i d’empoderament comunitari, d’acord amb les necessitats dels agents participants i del territori.

Guia 3

Mobilitat elèctrica compartida

En aquesta guia començarem explicant les claus per a una bona implementació de la mobilitat elèctrica compartida en Comunitats Energètiques i continuarem aprofundint en els tipus d’usos i de públics als quals es pot donar servei, per acabar finalment amb les diferents configuracions de mobilitat elèctrica compartida que es poden donar en Comunitats Energètiques i en els passos a seguir per a la posada en marxa de serveis de mobilitat elèctrica compartida.

GUIA 4

Generació d’energia elèctrica renovable

Guia pràctica per a conèixer diferents modalitats d’autoconsum col·lectiu per impulsar noves plantes de generació renovable en el marc de les Comunitats Energètiques. Hi trobareu també una proposta de participacions econòmiques i repartiment energètic i els principals models de generació com són l’associatiu, l’escolar, el municipalista o l’industrial, entre d’altres.

Guia 5

3 casos pràctics

De l’experiència d’acompanyar diverses Comunitats Energètiques al territori n’hem identificat sis models diferenciadors. En aquesta guia aprofundim en tres d’aquests models amb un cas pràctic per a cadascun: modalitat rural (Comunitat Energètica de Mediona), modalitat industrial (Comunitat Energètica del Polígon de Bufalvent) i modalitat urbana (Comunitat Energètica Vilanoveta).

FAQS

Preguntes més freqüents

Si els vostre dubte no apareix en aquest llistat i no trobeu respostes en les guies disponibles, si us plau, escriviu-nos a info@somcomunitats.coop i us atendrem tan aviat com sigui possible.
Conceptes bàsics

Què és una Comunitat Energètica?

Les Comunitats Energètiques són organitzacions formades per diferents agents (persones, comerços, entitats, altres) d’un mateix territori que s’agrupen de manera participativa i democràtica per produir energia verda local (elèctrica, tèrmica, altres) i poder fer servir aquesta energia per al seu ús diari (consum a casa, a les empreses, al cotxe, al municipi, altres). La gran diferència que aporten les Comunitats Energètiques és que la propietat dels serveis energètics i l’ús que se’n faci són propis de qui en forma part.

Per ser considerada una Comunitat Energètica cal que els diferents membres s’agrupin sota una fórmula jurídica concreta que permeti la participació oberta i voluntària de les persones sòcies. Per aquest motiu, les fórmules jurídiques de l’economia social (cooperatives i associacions) són figures que es poden adoptar i que vetllen per generar dinàmiques cooperatives que transformen la manera de produir i utilitzar recursos energètics. La propietat de la Comunitat Energètica és de les mateixes persones sòcies (físiques i/o jurídiques) i genera un impacte transformador a nivell social, ambiental i del territori.

Quins serveis energètics pot oferir?

Per generar energia verda local, en funció de les capacitats dels agents i del territori, es poden fer servir les següents fonts de producció energètica: 

  • Energia fotovoltaica a través d‘instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Gràcies a la nova normativa que regula l’autogeneració d’energies renovables, l’energia elèctrica generada es podrà compartir directament entre diversos punts de subministrament en un radi de 500 metres, ampliable a 2.000 metres en el cas que s’utilitzi exclusivament tecnologia fotovoltaica que alhora estigui ubicada completament en una o diverses cobertes, en sòl industrial o en estructures l’objectiu principal de les quals no sigui la generació d’electricitat. Per superar aquesta distància de 500 o 2.000 metres, caldrà implementar sistemes virtuals alternatius d’assignació de l’energia generada més complexos i amb majors costos.
  • Generació elèctrica renovable a partir de parcs fotovoltaics, energia eòlica o centrals de biogàs per vendre la llum a la xarxa d’electricitat i gaudir d’un conveni amb la comercialitzadora que s’esculli.
  • Xarxes de calor d’escalfament generada a partir de recursos orgànics del territori, que permeten oferir calefacció i aigua calenta a les persones beneficiàries.
  • Energia eòlica.

Aquesta energia pot tenir un ús domèstic, d’empreses, d’equipaments municipals, de mobilitat i càrrega de cotxes elèctrics, entre altres. A part, també poden oferir serveis d’assessorament entorn de l’eficiència energètica, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.). 

Qui pot participar-hi?

Poden intervenir-hi multiplicitat d’actors, cadascun dels quals assumeix la funció que la mateixa Comunitat Energètica hagi acordat, en funció del marc competencial i legal que es pugui adjudicar. Així doncs, els principals actors que s’identifiquen són la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. A més, la participació és oberta i voluntària.

Quins són els seus beneficis?

Els beneficis d’una Comunitat Energètica inclouen tres dimensions:

· Ambientals: es generen serveis energètics de quilòmetre zero, que, per tant, es produeixen i consumeixen a nivell local. Les Comunitats Energètiques contribueixen a reduir les emissions de C02, a través de la producció d’energia verda i renovable, treballant l’eficiència i la reducció de l’ús energètic.

· Socials: són un mecanisme per democratitzar el model energètic, garantint l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i la lluita contra la pobresa energètica. Així mateix, les Comunitats Energètiques empoderen les persones que hi participen, sent elles les propietàries de l’energia, participant en la presa de decisions sobre el model energètic i contribuint a millorar les relacions de veïnatge i enfortir la comunitat local. 

· Econòmics: redueixen l’import mensual dels consums energètics i generen riquesa en el territori en el qual opera la Comunitat Energètica, ja que els diners es queden al mateix territori.

Funcionament

Com es manté?

Les Comunitats Energètiques són autosostenibles, ja que es financen a través de les aportacions de les sòcies per fer front a les despeses relacionades amb els diferents serveis que s’ofereixen.

Quines despeses comporta?

Les despeses que comporta una Comunitat Energètica es poden dividir en dos grups. Per un costat, les despeses d’arrencada (estudi tècnic, pla de viabilitat, campanya de difusió). Per l’altre, les despeses corrents (manteniment i amortització de les instal·lacions i gestió de la comunitat).

Quines inversions es fan?

Les inversions que es realitzin a la Comunitat Energètica dependran del que decideixin les persones que en formen part. Aquestes inversions poden provenir de fons públics, privats i/o demanant un préstec. 

Com es distribueix l’energia generada a través de plaques fotovoltaiques?

En cas que la Comunitat Energètica compti amb unes instal·lacions fotovoltaiques per a generar energia renovable i distribuir-la entre els socis i les sòcies de la comunitat, aquestes instal·lacions generen una quantitat d’energia que es distribueix entre els diferents membres (ciutadania, comerços, equipaments municipals, altres), d’acord amb uns coeficients de repartiment d’energia prèviament pactats.

De l’energia que es distribueix a cada membre hi ha una part que s’autoconsumeix i una altra que s’aboca a la xarxa elèctrica en forma d’excedent. Això es deu al fet que és molt difícil consumir tota l’energia que se t’assigna (hores de sol, aparells connectats a la xarxa, etc.) i, per tant, hi ha una part restant que, o bé acabarà compensant-se a la factura elèctrica, o bé la Comunitat Energètica la vendrà i generarà uns ingressos. Això últim dependrà de si decideix optar per un model de compensació o de venda d’excedents.

En cas de molta demanda d’energia, socis i sòcies poden establir uns criteris d’assignació de l’energia. Alguns dels criteris que es poden considerar són, per exemple, l’ordre d’entrada, el tractament de la pobresa energètica o si l’habitatge és primera o segona residència. 

Dubtes tècnics

Com em connecto a la Comunitat Energètica que té plaques fotovoltaiques?

No caldrà fer cap obra en els habitatges per connectar-se a la instal·lació fotovoltaica, tan sols s’assignarà una quantitat d’energia procedent de la instal·lació fotovoltaica. Aquest repartiment es fa de manera telemàtica a partir del registre horari dels comptadors de cada persona sòcia. Per tant, directament a les factures es veurà reflectit un descompte corresponent a l’energia consumida de les instal·lacions de la Comunitat Energètica.

L’energia que rebré serà 100% renovable?

Sí que ho serà. Justament les Comunitats Energètiques centren el 100% de la seva producció en energies renovables. No obstant això, cal tenir present que la demanda d’energia no coberta per la capacitat de producció de la Comunitat Energètica serà proveïda pel sistema elèctric general a través d’una comercialitzadora, com fins ara.

Si només sóc a casa quan ja és de nit, m’interessa formar-ne part?

Les plaques fotovoltaiques només generen electricitat durant les hores de sol. En hores nocturnes no generen electricitat, per la qual cosa l’energia consumida per les persones sòcies de la Comunitat Energètica durant aquestes hores vindrà de la xarxa elèctrica. Per tant, aquelles sòcies que utilitzin electricitat durant hores de sol percebran un estalvi més gran en la factura (més quantitat d’energia de les instal·lacions fotovoltaiques consumida). Ara bé, també existeixen consums a l’habitatge regulars i periòdics que poden aprofitar les hores de sol (nevera, microones, congelador, altres).

A part, l’energia assignada de la Comunitat Energètica a cada sòcia que no es consumeixi s’abocarà a la xarxa elèctrica i es compensarà a la factura elèctrica a un preu menor, o directament generarà ingressos per a la Comunitat Energètica. Per tant, si només ets a casa quan ja és de nit, t’interessarà formar part de la Comunitat Energètica igualment.

Si tinc plaques a casa meva, em podré sumar a la Comunitat Energètica?

Si tens plaques solars a casa teva, igualment pots participar en la Comunitat Energètica com a sòcia col·laboradora o sòcia productora i consumidora. En el primer cas, contribuint en el desenvolupament de la Comunitat Energètica a través d’aportacions de capital, altres recursos i/o en la participació d’activitats de la Comunitat Energètica. En el segon cas, pots contribuir a la producció d’energia dins la Comunitat Energètica i ser una consumidora més. Les condicions en les quals una persona sòcia esdevé productora d’energia de la Comunitat Energètica vindran definides per la comunitat en si. 

Podré participar i consumir energia si no sóc la propietària del pis on visc? I si el contracte de la llum no està a nom de la llogatera?

Si no ets la persona propietària, pots fer-te sòcia consumidora o col·laboradora de la Comunitat Energètica. Ara bé, per ser sòcia consumidora d’energia cal que el contracte de la llum estigui al teu nom. 

No tinc clar quant de temps viuré al municipi a la casa on visc ara. Què passa si participo en la Comunitat Energètica i canvio de domicili?

Si ets una persona associada a una instal·lació d’autoconsum col·lectiu d’una Comunitat Energètica i, degut a un canvi de domicili, ja no estàs dins del radi de 2.000 metres al voltant de la instal·lació, deixaràs de rebre energia d’aquesta instal·lació . En aquest cas t’hauràs d’informar si la teva Comunitat Energètica té altres plantes de generació a les que et puguis associar o si existeix una altra Comunitat Energètica que generi energia a prop del teu nou domicili. Si vols deixar de formar-ne part, les persones sòcies, ja siguin físiques o jurídiques, tenen total llibertat de deixar-ho de ser i recuperar el capital social inicial aportat en cas de ser cooperativa.  

Com es relaciona la Comunitat Energètica amb la comercialitzadora? 

No és indispensable que per participar en una Comunitat Energètica tothom hagi d’estar amb la mateixa comercialitzadora d’electricitat. Pot ser una decisió de la Comunitat, si considera que és un element rellevant establir si aquesta condició és necessària o no. 

Per tant, si així es considera més adequat, cada persona consumidora de la Comunitat Energètica podrà contractar la llum i rebre les factures de la comercialitzadora que vulgui.  

Puc impulsar una Comunitat Energètica si estic en un polígon industrial?

Sí, en aquest document pots consultar les preguntes més freqüents elaborades per donar resposta a un cas real de Comunitat Energètica ubicada en un polígon industrial.

Governança i presa de decisions

Quines fórmules jurídiques són més habituals?

Les fórmules jurídiques més habituals són la cooperativa de consumidores i usuàries, i la cooperativa de serveis (en cas de tractar-se d’una empresa). Els agents que utilitzin serveis seran sòcies consumidores, per la qual cosa tindran uns drets i obligacions que es detallaran a continuació.

Com es prenen les decisions? 

En una cooperativa de consumidores i usuàries totes les sòcies tenen dret a participar i prendre decisions sobre la Comunitat Energètica, cada sòcia té un vot. En aquests espais de participació es podrien abordar temes com: inversions, repartiment de beneficis, establiment de tarifes, etc. També es poden crear espais informals com grups de treball, sessions d’informació i debat, etc.

Abans que es constitueixi la Comunitat Energètica, aquestes decisions es prendran des del grup motor. Una vegada constituïda, serà el consell rector (òrgan de representació i govern de la cooperativa format per un mínim de 3 sòcies) qui les prengui amb la validació de l’Assemblea.

Com puc participar-hi?

Existeixen diferents maneres de participar en una Comunitat Energètica. En primer lloc, com a sòcia consumidora, participant en la producció i/o consum d’energia a canvi de l’aportació d’una quota econòmica per cobrir les despeses de la Comunitat Energètica (manteniment de les instal·lacions, despeses administratives, etc.). En segon lloc, com a sòcia col·laboradora, contribuint al desenvolupament de la Comunitat Energètica a través d’aportacions de capital, altres recursos i/o en la participació d’activitats de la Comunitat Energètica. Finalment, sense ser-ne sòcia però participant com a difusora o sensibilitzadora de la Comunitat Energètica.

En cas de viure fora del radi de 2.000 metres de les instal·lacions fotovoltaiques de generació, pots fer-te’n soci/a per col·laborar amb la Comunitat Energètica i beneficiar-te dels altres serveis que pugui oferir, com ara assessorament energètic, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis.

Quins són els drets de les persones consumidores? 

El primer dret és el de participar en la presa de decisions sobre el present i el futur de la Comunitat Energètica i el seu model energètic, a través dels espais democràtics que s’estableixen en el si de l’entitat i que venen regulats per la fórmula jurídica que adopta l’entitat. Aquesta participació pot ser a través de la gestió i representació activa de la Comunitat (al consell rector, si és una cooperativa; o a la junta directiva, si és una associació) i/o a través de la validació de les decisions que prenguin els primers en assemblea en la qual una de les sòcies tindrà un vot. 

El segon dret és el de beneficiar-se dels diferents serveis energètics que pot oferir la Comunitat Energètica, que generen un estalvi econòmic en l’ús d’energia. Els principals serveis són els relatius a la producció d’energia a través de diferents tecnologies renovables (fotovoltaica, xarxa de calor, biogàs, etc.), l’assessorament de l’eficiència energètica i altres serveis com la mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis.

Finalment, tenen el dret d’assistir a les reunions de les assemblees generals i dels altres òrgans socials als quals siguin convocades i participar en les activitats de formació i d’intercooperació.

Quines són les obligacions de les persones consumidores? 

Les persones sòcies estan obligades a fer el pagament de l’aportació obligatòria al capital social, si és una cooperativa, de les altres aportacions econòmiques que s’estableixin per a l’accés als diferents serveis energètics i a la gestió de la Comunitat Energètica una vegada ja estigui constituïda. D’altra banda, a nivell administratiu, les persones participants hauran d’aportar la informació necessària per assegurar l’alta i el correcte funcionament dels serveis energètics. 

Altres dubtes

Quines diferències hi ha entre associar-se a Som Energia i constituir una Comunitat Energètica?

Som Energia és una cooperativa productora i comercialitzadora d’electricitat verda. Qui se’n fa soci/a pot contractar la llum, participar en projectes de generació renovable, fer aportacions al capital social, participar activament en la cooperativa i a les formacions de l’aula popular.

Constituir una Comunitat Energètica és impulsar la transició energètica a nivell local, desenvolupant generació distribuïda i renovable al territori, empoderant la ciutadania i involucrant les entitats municipals en aquesta transformació. Segurament són dues opcions complementàries, perquè en principi sempre caldrà el vincle amb una comercialitzadora.

Com es pot assegurar la participació de famílies en situació de pobresa energètica a la Comunitat Energètica?

Existeixen diferents mecanismes per assegurar que les famílies en situació de pobresa energètica puguin beneficiar-se dels diferents serveis energètics que pot oferir la Comunitat Energètica i participar-hi: 

La primera opció és que en els estatuts de l’entitat s’incorporin diferents criteris i premisses per prioritzar l’accés de les famílies en situació de pobresa energètica als serveis que ofereix la Comunitat Energètica. 

La segona opció és que l’Ajuntament mateix afegeixi en el conveni de cessió de l’espai per a les instal·lacions clàusules que incorporin diferents criteris i premisses per prioritzar l’accés d’aquestes famílies. 

En ambdós casos, addicionalment es pot valorar introduir opcions per facilitar les obligacions econòmiques de les persones sòcies participants. Aquestes poden ser rebaixes o exempcions en el pagament de les quotes i/o en les aportacions inicials de capital d’aquestes famílies, que haurien de ser compensades per la resta de les sòcies. 

Podré participar si rebo el bo social? Quines conseqüències té?

Sí, podràs formar part de la Comunitat Energètica com a persona sòcia i beneficiar-te dels diferents serveis que ofereix la Comunitat. Una de les condicions essencials per rebre el bo social és no superar un llindar establert de consum d’energia anual. En la mesura que quan formes part de la Comunitat Energètica com a sòcia consumidora redueixes el consum d’energia de la xarxa, les famílies que actualment reben el bo social continuaran sent elegibles per rebre aquesta prestació.

A nivell econòmic, el bo social s’aplica sobre el total de la factura de la llum (potència contractada i consum). Consegüentment, a causa que el consum d’energia de la xarxa serà inferior una vegada la participant consumidora rebi energia de la Comunitat Energètica, la prestació del bo social serà inferior a la que rebia abans de participar en la Comunitat. Ara bé, és important tenir en compte que obtindrà un estalvi econòmic procedent del consum d’aquella energia produïda per la Comunitat Energètica.

Finalment, com a última consideració, cal recordar que totes aquestes famílies hauran de continuar connectades a la xarxa a través de les comercialitzadores de referència (CUR) per seguir aplicant el bo social, fet no incompatible en la Comunitat Energètica. 

 

PLATAFORMA EN FASE DE PROVES: Estem testejant els serveis. Un cop els obrim us n’informarem. Moltes gràcies.
This is default text for notification bar