Què són 
les Coordinadores?

Les Coordinadores són entitats de l’Economia Social que mitjançant la plataforma de Som Comunitats donen suport a la creació, gestió i coordinació d’un conjunt de Comunitats Energètiques.

Ets una Comunitat Energètica i vols contactar amb una Coordinadora?

Què són les coordinadores?

Les Coordinadores són entitats de l’Economia Social que mitjançant la plataforma de Som Comunitats donen suport a la creació, gestió i coordinació d’un conjunt de Comunitats Energètiques.

Ets una Comunitat Energètica i vols contactar amb una Coordinadora?

Motius per a contratactar
una Coordinadora

T’expliquem què pot fer per a la vostra Comunitat Energètica una Coordinadora

Coordinació amb altres Comunitats

Us ajuda a estar en coordinació amb altres Comunitats Energètiques i crear sinergies entre elles (provocant projectes conjunts, optimitzant els serveis energètics).

Facilitació dels tràmits

Us facilita els tràmits del dia a dia de la Comunitat com la comptabilitat, les factures, la gestió de proveïdores… Té expertesa i persones dedicades a això. Us estalvia temps i diners.

Representació davant l’ecosistema

Pot aconseguir un millor posicionament i serveis per les Comunitats Energètiques que estan sota la coordinadora (accés a finançament, contractacio de serveis, altres).

Acompanyament

Us acompanya en les necessitats que tingui la vostra Comunitat Energètica des de l’inici i l’evolució d’aquesta, Us ajuda a desenvolupar la vostra Comunitat Energètica.

Possibles vies d’especialització i diferenciació de Coordinadores

comunitats-energètiques
Àmbit geogràfic dels serveis que ofereix

En cas que la Coordinadora sigui d’àmbit local, autonòmic o nacional

comunitats-energètiques
Perfils de Comunitats Energètiques

Segons siguin impulsades per la ciutadania, l’administració pública o la indústria

comunitats-energètiques
Serveis energètics de la Comunitat Energètica

Energia fotovoltaica, energia tèrmica o mobilitat compartida, entre molts d’altres

comunitats-energètiques
Sector d’operació

Pot estar orientada per exemple al sector agrícola o a l’industrial

Possibles vies d’especialització i diferenciació de Coordinadores

comunitats-energètiques
Àmbit geogràfic dels serveis que ofereix

En cas que la Coordinadora sigui d’àmbit local, autonòmic o nacional

comunitats-energètiques
Perfils de Comunitats Energètiques

Segons siguin impulsades per la ciutadania, l’administració pública o la indústria

comunitats-energètiques
Serveis energètics de la Comunitat Energètica

Energia fotovoltaica, energia tèrmica o mobilitat compartida, entre molts d’altres

comunitats-energètiques
Sector d’operació

Pot estar orientada per exemple al sector agrícola o a l’industrial

Osona Energía

Osona Energia és una cooperativa de segon grau sense ànim de lucre.
L’objectiu de la cooperativa és la intercooperació de les sòcies per ajudar-les a generar eines i serveis que permetin millorar el procés de transició energètica.

Aeioluz

Volen un món en el qual l’energia siga un dret, i el seu ús sostenible iguale la vida de les persones per sempre. Un Planeta sa i amb tota la seua biodiversitat gràcies a fer el millor ús de les energies renovables

Osona Energía

Osona Energia és una cooperativa de segon grau sense ànim de lucre.
L’objectiu de la cooperativa és la intercooperació de les sòcies per ajudar-les a generar eines i serveis que permetin millorar el procés de transició energètica.

Aeioluz

Volen un món en el qual l’energia siga un dret, i el seu ús sostenible iguale la vida de les persones per sempre. Un Planeta sa i amb tota la seua biodiversitat gràcies a fer el millor ús de les energies renovables

Ecooo

Cooperativa de Economia Social i Solidària.
Model d’empresa en el que es prenen decisions de manera col·lectiva i assumeixen responsabilitats també de manera col·lectiva.

Energética

Cooperativa de consumidors sense ànim de lucre perquè volem tenir energia 100% renovable a les nostres llars, comerços o negocis, sense dependre de les grans elèctriques ni pensar en la rendibilitat dels consells d’administració, recuperant la sobirania energètica.

Ecooo

Cooperativa de Economia Social i Solidària.
Model d’empresa en el que es prenen decisions de manera col·lectiva i assumeixen responsabilitats també de manera col·lectiva.

Energética

Cooperativa de consumidors sense ànim de lucre perquè volem tenir energia 100% renovable a les nostres llars, comerços o negocis, sense dependre de les grans elèctriques ni pensar en la rendibilitat dels consells d’administració, recuperant la sobirania energètica.

Preguntes freqüents

Hem recollit les preguntes més habituals que ens arriben per part de les Comunitats Energètiques sobre la contractació d’una Coordinadora

Les coordinadores donen suport a les Comunitats Energètiques per a desenvolupar-se i créixer, i per tant són agents imprescindibles per a la sostenibilitat de les Comunitats. Recomanem que cada Comunitat Energètica estigui associada a una coordinadora. Per fer servir algunes de les eines de Som Comunitats com pot ser l’àrea de gestió per a les persones administradores o l’Aplicació mòbil (App) per a les persones sòcies cal tenir una coordinadora de referència.

Les coordinadores donen suport a les Comunitats Energètiques a desenvolupar-se i crèixer per tant són agents imprescindibles per a la sostenibilitat de les Comunitats i recomanem que cada Comunitat estigui associada a una Coordinadora

Cada Coordinadora té una cartera de serveis diferents en funció del territori, serveis energètics o tipologia d’agents. Et recomanem veure la informació disponible de les diferents coordinadores per escollir la que millor s’adapti a les vostres necessitats. Per a qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres.

Per contractar els serveis de Som Comunitats, el cost es el mateix independentment de la coordinadora que tingueu. Desprès, en funció de la cartera de serveis de cada coordinadora, cadascuna establirà els preus de la resta de serveis a oferir. Podeu contactar amb nosaltres o amb les coordinadores que tingueu per a més informació.

Preguntes freqüents

Hem recollit les preguntes més habituals que ens arriben de les persones particulars que volen formar part de Comunitats Energètiques

Les coordinadores donen suport a les Comunitats Energètiques per a desenvolupar-se i créixer, i per tant són agents imprescindibles per a la sostenibilitat de les Comunitats. Recomanem que cada Comunitat Energètica estigui associada a una coordinadora. Per fer servir algunes de les eines de Som Comunitats com pot ser l’àrea de gestió per a les persones administradores o l’Aplicació mòbil (App) per a les persones sòcies cal tenir una coordinadora de referència.

Les coordinadores donen suport a les Comunitats Energètiques a desenvolupar-se i crèixer per tant són agents imprescindibles per a la sostenibilitat de les Comunitats i recomanem que cada Comunitat estigui associada a una Coordinadora

ada Coordinadora té una cartera de serveis diferents en funció del territori, serveis energètics o tipologia d’agents. Et recomanem veure la informació disponible de les diferents coordinadores per escollir la que millor s’adapti a les vostres necessitats. Per a qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres.

Per contractar els serveis de Som Comunitats, el cost es el mateix independentment de la coordinadora que tingueu. Desprès, en funció de la cartera de serveis de cada coordinadora, cadascuna establirà els preus de la resta de serveis a oferir. Podeu contactar amb nosaltres o amb les coordinadores que tingueu per a més informació.

Què són les coordinadores

"*" indicates required fields

Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.

Què són les coordinadores

Informació sobre coordinadores

Utilitza el formulari per resoldre dubtes sobre les Coordinadores o més informació per a contractar-ne una. Si et vols posar en contacte amb una Coordinadora en concret, pots fer-ho accedint a la fitxa de cadascuna que trobaràs a l’apartat d’Entitats Coordinadores que està més amunt en aquesta pàgina.

"*" indicates required fields

Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.