CEL Cerdanya

CEL Cerdanya és una associació formada per veïns i veïnes de la cerdanya, que vol esdevenir una cooperativa de consum, amb l’objectiu de produir, distribuir, consumir i fer ús d’energies renovables i optimitzar l’eficiència energètica. Volem ser un agent actiu per contribuir a la transició energètica de les poblacions del nostre entorn, la cerdanya.

CEL Cerdanya

CEL Cerdanya és una associació formada per veïns i veïnes de la cerdanya, que vol esdevenir una cooperativa de consum, amb l’objectiu de produir, distribuir, consumir i fer ús d’energies renovables i optimitzar l’eficiència energètica. Volem ser un agent actiu per contribuir a la transició energètica de les poblacions del nostre entorn, la cerdanya.

Qui som

CEL Cerdanya és una associació formada per veïns i veïnes de la cerdanya, que vol esdevenir una cooperativa de consum, amb l’objectiu de produir, distribuir, consumir i fer ús d’energies renovables i optimitzar l’eficiència energètica.

Alguns dels fins de l’associació són:

 • La promoció d’un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment mitjançant la creació de projectes i iniciatives per disposar d’un model de consum i de generació d’energia renovable i sostenible, descentralitzat, democràtic i participatiu.
 • Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana relacionades amb les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible i la millora dels serveis energètics, la innovació tecnològica i tots aquells aspectes que contribueixin a impulsar la transició energètica i ecològica, amb criteris inclusius i igualitaris.
 • La lluita per la mitigació del canvi climàtic i la pobresa energètica, i per la defensa d’un model redistributiu que pugui afavorir l’equilibri territorial i la fixació de població sobre el territori.
 • Potenciar l’economia social, solidària i col·laborativa com a eina per a resoldre les necessitats de les persones associades, especialment en la millora dels costos energètics.
 • La promoció de mesures d’eficiència energètica entre els seus associats i associades tenint en compte criteris d’igualtat en l’accessibilitat.
 • Promoure la participació en processos d’adquisició i subministrament d’energia per als seus associats i associades, inclosa la comercialització d’energia procedent de les pròpies instal·lacions o de les persones associades, dins els límits establerts en el marc legal.
 • Esdevenir cooperativa de consum, orientada a la producció, distribució i ús d’energies renovables i eficiència energètica.

Els fins esmentats es duran a terme tenint en compte criteris d’impacte social i d’igualtat de gènere.

Per aconseguir els seus objectius, l’associació du a terme les activitats següents:

 • Jornades, tallers i altres tipus d’activitats formatives per l’empoderament de la ciutadania, l’increment de la seva cultura energètica i la reducció de la pobresa energètica.
 • Compres col·lectives i/o inversions en instal·lacions de generació d’energies renovables per l’autoconsum (individual o col·lectiu), d’emmagatzematge energètic i d’instal·lacions generadores d’energies renovables tèrmiques, i en accions d’eficiència energètica, com per exemple, la rehabilitació d’edificis.
 • Dinamització, promoció d’accions sobre mobilitat sostenible.
 • Tramitació de subvencions i ajuts de tot tipus relacionats amb els aspectes mencionats en els punts anteriors i que promoguin el canvi de model energètic als membres de l’associació tot fent difusió dels beneficis de l’associació per tal que serveixi de model per replicar-se en el territori.
 • Coordinació i cooperació amb altres entitats afins i divulgació dels reptes assolits.

Fes-te’n soci/a

Sol·licita adherir-te com a soci/a i accedeix al serveis
de la comunitat energètica

Qui som

CEL Cerdanya és una associació formada per veïns i veïnes de la cerdanya, que vol esdevenir una cooperativa de consum, amb l’objectiu de produir, distribuir, consumir i fer ús d’energies renovables i optimitzar l’eficiència energètica.

Alguns dels fins de l’associació són:

 • La promoció d’un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment mitjançant la creació de projectes i iniciatives per disposar d’un model de consum i de generació d’energia renovable i sostenible, descentralitzat, democràtic i participatiu.
 • Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana relacionades amb les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible i la millora dels serveis energètics, la innovació tecnològica i tots aquells aspectes que contribueixin a impulsar la transició energètica i ecològica, amb criteris inclusius i igualitaris.
 • La lluita per la mitigació del canvi climàtic i la pobresa energètica, i per la defensa d’un model redistributiu que pugui afavorir l’equilibri territorial i la fixació de població sobre el territori.
 • Potenciar l’economia social, solidària i col·laborativa com a eina per a resoldre les necessitats de les persones associades, especialment en la millora dels costos energètics.
 • La promoció de mesures d’eficiència energètica entre els seus associats i associades tenint en compte criteris d’igualtat en l’accessibilitat.
 • Promoure la participació en processos d’adquisició i subministrament d’energia per als seus associats i associades, inclosa la comercialització d’energia procedent de les pròpies instal·lacions o de les persones associades, dins els límits establerts en el marc legal.
 • Esdevenir cooperativa de consum, orientada a la producció, distribució i ús d’energies renovables i eficiència energètica.

Els fins esmentats es duran a terme tenint en compte criteris d’impacte social i d’igualtat de gènere.

Per aconseguir els seus objectius, l’associació du a terme les activitats següents:

 • Jornades, tallers i altres tipus d’activitats formatives per l’empoderament de la ciutadania, l’increment de la seva cultura energètica i la reducció de la pobresa energètica.
 • Compres col·lectives i/o inversions en instal·lacions de generació d’energies renovables per l’autoconsum (individual o col·lectiu), d’emmagatzematge energètic i d’instal·lacions generadores d’energies renovables tèrmiques, i en accions d’eficiència energètica, com per exemple, la rehabilitació d’edificis.
 • Dinamització, promoció d’accions sobre mobilitat sostenible.
 • Tramitació de subvencions i ajuts de tot tipus relacionats amb els aspectes mencionats en els punts anteriors i que promoguin el canvi de model energètic als membres de l’associació tot fent difusió dels beneficis de l’associació per tal que serveixi de model per replicar-se en el territori.
 • Coordinació i cooperació amb altres entitats afins i divulgació dels reptes assolits.

Fes-te’n soci/a

Sol·licita adherir-te com a soci/a i accedeix al serveis
de la comunitat energètica

Ajuda a fer créixer la Comunitat Energètica

Comparteix entre els teus veïns i veïnes i ajuda a fer créixer la Comunitat Energètica. Fem possible la transició energètica!

Per què fer-se soci/a

Procés d’alta

Perquè fer-se soci/a

Procés d’alta

Contacta-hi

Adreça


Butlletí


Formulari de contacte

Consulta les preguntes més freqüents i posa’t en contacte amb la Comunitat Energètica

"*" indicates required fields

Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.

Contacta-hi

Adreça


Butlletí


Contacta-hi


Formulari de contacte

Consulta les preguntes més freqüents i posa’t en contacte amb la Comunitat Energètica

"*" indicates required fields

Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.